bag_kadaster_client

BagKadasterClient - the Ruby gem for the IMBAG API - van de LVBAG

Dit is de BAG API Individuele Bevragingen van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LVBAG).
Meer informatie over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is te vinden op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Kadaster.

De BAG API levert informatie conform de BAG Catalogus 2018 en het informatiemodel IMBAG 2.0. De API specificatie volgt de Nederlandse API-Strategie specificatie versie van 20200204 en is opgesteld in OpenAPI Specificatie (OAS) v3.
Het standaard mediatype HAL (application/hal+json) wordt gebruikt. Dit is een mediatype voor het weergeven van resources en hun relaties via hyperlinks.

Deze API is vooral gericht op individuele bevragingen (op basis van de identificerende gegevens van een object). Om gebruik te kunnen maken van de BAG API is een API key nodig, deze kan verkregen worden door het aanvraagformulier in te vullen.

Voor vragen, neem contact op met de LVBAG beheerder o.v.v. BAG API 2.0. We zijn aan het kijken naar een geschikt medium hiervoor, mede ook om de API iteratief te kunnen opstellen of doorontwikkelen samen met de community. Als de API iets (nog) niet kan, wat u wel graag wilt, neem dan contact op.

This SDK is automatically generated by the OpenAPI Generator project:

 • API version: 2.1.6
 • Package version: 1.0.0
 • Build package: org.openapitools.codegen.languages.RubyClientCodegen For more information, please visit https://zakelijk.kadaster.nl/bag

Installation

Build a gem

To build the Ruby code into a gem:

gem build bag_kadaster_client.gemspec

Then either install the gem locally:

gem install ./bag_kadaster_client-1.0.0.gem

(for development, run gem install --dev ./bag_kadaster_client-1.0.0.gem to install the development dependencies)

or publish the gem to a gem hosting service, e.g. RubyGems.

Finally add this to the Gemfile:

gem 'bag_kadaster_client', '~> 1.0.0'

Install from Git

If the Ruby gem is hosted at a git repository: https://github.com/GIT_USER_ID/GIT_REPO_ID, then add the following in the Gemfile:

gem 'bag_kadaster_client', :git => 'https://github.com/GIT_USER_ID/GIT_REPO_ID.git'

Include the Ruby code directly

Include the Ruby code directly using -I as follows:

ruby -Ilib script.rb

Getting Started

Please follow the installation procedure and then run the following code:

# Load the gem
require 'bag_kadaster_client'

# Setup authorization
BagKadasterClient.configure do |config|
 # Configure API key authorization: apiKeyBAG
 config.api_key['apiKeyBAG'] = 'YOUR API KEY'
 # Uncomment the following line to set a prefix for the API key, e.g. 'Bearer' (defaults to nil)
 # config.api_key_prefix['apiKeyBAG'] = 'Bearer'
end

api_instance = BagKadasterClient::AdresApi.new
opts = {
 zoekresultaat_identificatie: 'zoekresultaat_identificatie_example', # String | De identificatie van een gekozen zoekresultaat uit de zoekResultatenHalCollectie verkregen bij een GET /adressen/zoek
 postcode: '6922KZ', # String | Postcode behorende bij een nummeraanduiding.
 huisnummer: 1, # Integer | Huisnummer behorende bij een nummeraanduiding.
 huisnummertoevoeging: 'bis', # String | Huisnummertoevoeging behorende bij een nummeraanduiding.
 huisletter: 'A', # String | Huisletter behorende bij een nummeraanduiding.
 exacte_match: true, # Boolean | \"Een indicatie of de resultaten van een zoekoperatie exact overeen moeten komen met de zoekcriteria, zie [functionele specificatie exacte match](https://github.com/lvbag/BAG-API/blob/master/Features/exacte_match.feature).\"
 adresseerbaar_object_identificatie: '0226010000038820', # String | Identificatie van een adresseerbaar object (ligplaats, standplaats of verblijfsobject) uit de BAG.
 woonplaats_naam: 'Duiven', # String | Naam van een woonplaats.
 openbare_ruimte_naam: 'Laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort', # String | Naam van een openbare ruimte.
 pand_identificatie: '0226100000008856', # String | Identificatie van een object uit de BAG. Deze is 4 lang bij een woonplaats en 16 lang bij de andere objecten.
 expand: 'expand_example', # String | Hier kan aangegeven worden welke gerelateerde resources meegeladen moeten worden. Resources en velden van resources die gewenst zijn kunnen in de expand parameter kommagescheiden worden opgegeven. Specifieke velden van resource kunnen worden opgegeven door het opgeven van de resource-naam gevolgd door de veldnaam, met daartussen een punt.
 page: 56, # Integer | Pagina nummer
 page_size: 56 # Integer | Aantal resultaten per pagina
}

begin
 #Bevragen van huidige adressen met een (combinatie van) zoek parameters.
 result = api_instance.bevraag_adressen(opts)
 p result
rescue BagKadasterClient::ApiError => e
 puts "Exception when calling AdresApi->bevraag_adressen: #{e}"
end

Documentation for API Endpoints

All URIs are relative to https://api.bag.acceptatie.kadaster.nl/lvbag/individuelebevragingen/v2

Class Method HTTP request Description
BagKadasterClient::AdresApi bevraag_adressen GET /adressen Bevragen van huidige adressen met een (combinatie van) zoek parameters.
BagKadasterClient::AdresApi bevraag_adressen_met_num_id GET /adressen/nummeraanduidingIdentificatie Bevragen van een huidig adres met de identificatie van een nummeraanduiding.
BagKadasterClient::AdresApi zoek GET /adressen/zoek Zoeken van huidige adressen
BagKadasterClient::AdresUitgebreidApi bevraag_adres_uitgebreid_met_num_id GET /adressenuitgebreid/nummeraanduidingIdentificatie Bevragen van de uitgebreide informatie van één huidig adres met de identificatie van een nummeraanduiding.
BagKadasterClient::AdresUitgebreidApi zoek_adres_uitgebreid GET /adressenuitgebreid Bevragen van de uitgebreide informatie van één of meer huidige adressen op basis van verschillende combinaties van parameters.
BagKadasterClient::AdresseerbaarObjectApi bevragen_adresseerbaar_object GET /adresseerbareobjecten/adresseerbaarObjectIdentificatie Bevragen van één adresseerbaar object met een adresseerbaar object identificatie.
BagKadasterClient::AdresseerbaarObjectApi bevragen_adresseerbaar_object_lvc GET /adresseerbareobjecten/adresseerbaarObjectIdentificatie/lvc Bevragen van de levenscyclus van een adresseerbaar object met een adresseerbaar object identificatie.
BagKadasterClient::AdresseerbaarObjectApi zoek_adresseerbaar_object GET /adresseerbareobjecten Bevragen van één of meer adresseerbare objecten op basis van een nummeraanduiding identificatie.
BagKadasterClient::AlgemeneInformatieApi get_info GET /info Algemene info van de API
BagKadasterClient::BronhouderApi bevragen_bronhouder GET /bronhouders/identificatie Bevragen bronhouder met de bronhouder identificatie (gemeentecode).
BagKadasterClient::BronhouderApi bronhouder_identificatie_voorkomen GET /bronhouders/identificatie/versie/timestampRegistratieLv bevragen voorkomen van een bronhouder met de identificatie van een bronhouder en de identificatie van een voorkomen, bestaande uit een versie en een timestamp van het tijdstip van registratie in de LV BAG.
BagKadasterClient::BronhouderApi zoek_bronhouder GET /bronhouders Bevragen bronhouder met een object identificatie.
BagKadasterClient::LigplaatsApi ligplaats_geometrie POST /ligplaatsen bevragen van een ligplaats, op basis van een geometrische locatie.
BagKadasterClient::LigplaatsApi ligplaats_identificatie GET /ligplaatsen/identificatie bevragen 1 ligplaats met de identificatie van een ligplaats.
BagKadasterClient::LigplaatsApi ligplaats_identificatie_voorkomen GET /ligplaatsen/identificatie/versie/timestampRegistratieLv bevragen voorkomen van een ligplaats met de identificatie van een ligplaats en de identificatie van een voorkomen, bestaande uit een versie en een timestamp van het tijdstip van registratie in de LV BAG.
BagKadasterClient::LigplaatsApi ligplaats_lvc_identificatie GET /ligplaatsen/identificatie/lvc bevragen levenscyclus van een ligplaats met de identificatie van een ligplaats.
BagKadasterClient::NummeraanduidingApi nummeraanduiding_identificatie GET /nummeraanduidingen/nummeraanduidingIdentificatie bevragen van een nummeraanduiding op basis van de identificatie van een nummeraanduiding
BagKadasterClient::NummeraanduidingApi nummeraanduiding_identificatie_voorkomen GET /nummeraanduidingen/nummeraanduidingIdentificatie/versie/timestampRegistratieLv bevragen van een voorkomen van een nummeraanduiding, op basis van de identificatie van een nummeraanduiding en de identificatie van een voorkomen, bestaande uit een versie en een timestamp van het tijdstip van registratie in de LV BAG.
BagKadasterClient::NummeraanduidingApi nummeraanduiding_lvc_identificatie GET /nummeraanduidingen/nummeraanduidingIdentificatie/lvc bevragen levenscyclus van een nummeraanduiding met de identificatie van een nummeraanduiding.
BagKadasterClient::NummeraanduidingApi zoek_nummeraanduiding GET /nummeraanduidingen bevragen nummeraanduiding(en) op basis van verschillende combinaties van parameters.
BagKadasterClient::OpenbareRuimteApi openbareruimte_identificatie GET /openbareruimten/openbareRuimteIdentificatie bevragen van een openbare ruimte met de identificatie van een openbare ruimte.
BagKadasterClient::OpenbareRuimteApi openbareruimte_identificatie_voorkomen GET /openbareruimten/openbareRuimteIdentificatie/versie/timestampRegistratieLv bevragen van een voorkomen van een openbare ruimte met de identificatie van een openbare ruimte en de identificatie van een voorkomen, bestaande uit een versie en een timestamp van het tijdstip van registratie in de LV BAG.
BagKadasterClient::OpenbareRuimteApi openbareruimte_lvc_identificatie GET /openbareruimten/openbareRuimteIdentificatie/lvc bevragen levenscyclus van een openbare ruimte met de identificatie van een openbare ruimte.
BagKadasterClient::OpenbareRuimteApi zoek_openbare_ruimten GET /openbareruimten bevragen openbare ruimte(n) op basis van de verschillende combinaties van parameters.
BagKadasterClient::PandApi pand_geometrie POST /panden bevragen panden met een geometrische locatie.
BagKadasterClient::PandApi pand_identificatie GET /panden/identificatie bevragen van een pand met de identificatie van een pand.
BagKadasterClient::PandApi pand_identificatie_voorkomen GET /panden/identificatie/versie/timestampRegistratieLv bevragen voorkomen van een pand met de identificatie van een pand en de identificatie van een voorkomen, bestaande uit een versie en een timestamp van het tijdstip van registratie in de LV BAG.
BagKadasterClient::PandApi pand_lvc_identificatie GET /panden/identificatie/lvc bevragen levenscyclus van een pand met de identificatie van een pand.
BagKadasterClient::StandplaatsApi standplaats_geometrie POST /standplaatsen bevragen van een standplaats met een geometrische locatie.
BagKadasterClient::StandplaatsApi standplaats_identificatie GET /standplaatsen/identificatie bevragen van een standplaats met de identificatie van een standplaats.
BagKadasterClient::StandplaatsApi standplaats_identificatie_voorkomen GET /standplaatsen/identificatie/versie/timestampRegistratieLv bevragen van een voorkomen van een standplaats met de identificatie van een standplaats en de identificatie van een voorkomen, bestaande uit een versie en een timestamp van het tijdstip van registratie in de LV BAG.
BagKadasterClient::StandplaatsApi standplaats_lvc_identificatie GET /standplaatsen/identificatie/lvc bevragen levenscyclus van een standplaats met de identificatie van een standplaats.
BagKadasterClient::VerblijfsobjectApi verblijfsobject_identificatie GET /verblijfsobjecten/identificatie bevragen 1 verblijfsobject met de identificatie van een verblijfsobject.
BagKadasterClient::VerblijfsobjectApi verblijfsobject_identificatie_voorkomen GET /verblijfsobjecten/identificatie/versie/timestampRegistratieLv bevragen voorkomen van een verblijfsobject, op basis van de identificatie van een verblijfsobject en de identificatie van een voorkomen
BagKadasterClient::VerblijfsobjectApi verblijfsobject_lvc_identificatie GET /verblijfsobjecten/identificatie/lvc bevragen levenscyclus van een verblijfsobject met de identificatie van een verblijfsobject.
BagKadasterClient::VerblijfsobjectApi zoek_verblijfsobjecten GET /verblijfsobjecten bevragen van alle aan een pand gerelateerde verblijfsobjecten (met paginering).
BagKadasterClient::WoonplaatsApi woonplaats_geometrie POST /woonplaatsen bevragen van een woonplaats met een geometrische locatie.
BagKadasterClient::WoonplaatsApi woonplaats_identificatie GET /woonplaatsen/identificatie bevragen van een woonplaats met de identificatie van een woonplaats.
BagKadasterClient::WoonplaatsApi woonplaats_identificatie_voorkomen GET /woonplaatsen/identificatie/versie/timestampRegistratieLv bevragen van een voorkomen van een woonplaats met de identificatie van een woonplaats en de identificatie van een voorkomen, bestaande uit een versie en een timestamp van het tijdstip van registratie in de LV BAG.
BagKadasterClient::WoonplaatsApi woonplaats_lvc_identificatie GET /woonplaatsen/identificatie/lvc bevragen van de levenscyclus van een woonplaats met de identificatie van een woonplaats.
BagKadasterClient::WoonplaatsApi woonplaats_naam GET /woonplaatsen bevragen van één of meer woonplaatsen met een woonplaatsnaam.

Documentation for Models

Documentation for Authorization

apiKeyBAG

 • Type: API key
 • API key parameter name: X-Api-Key
 • Location: HTTP header